Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Stjepan Lakoš - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Pomorski fakultet u Rijeci
Sveučilište u Rijeci
Rijeka
Hrvatska
Doktor tehničkih znanosti na polju tehnologija transporta