Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Stjepan Lakoš - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Manevriranje i plovidba brodom
Sigurnost na moru
Navigacija u pomorstvu
Tehnologija mora