Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Martin Lazar

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Dubrovniku
Ulica:Ćira Carića 4
Grad:20000 Dubrovnik
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. ++385 20 445 842
E-mail adresa: