Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ivo Goldstein - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Univerzitet u Beogradu
Beograd
Srbija
- 1988
doktor humanističkih znanosti (radnja pod naslovom "Bizant na Jadranu od Justinijana I. do Bazilija II (6-9. stoljeće)")

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1984
magistar humanističkih znanosti (radnja pod naslovom "Historiografski kriteriji Prokopija iz Cezareje")

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1976 - 1979
diplomirao jednopredmetni studij povijesti

 
Srednja škola

Klasična gimnazija

 
Specijalizacije

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: studijski boravak
Ustanova: -
Grad: Atena
Država:
1987 - 1988
Stečeno zvanje: -
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: studijski boravak
Ustanova: Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales
Grad: Paris
Država:
1981 - 1982
Stečeno zvanje: -