Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Zvonimir Šikić - Biografija

Rođen sam u Zagrebu 1952. gdje sam pohađao osnovnu i srednju školu. Školske godine 1970/71. upisao sam studij matematike na Prirodoslovno-matematickom fakultetu u Zagrebu, gdje sam diplomirao 1975.

Školske godine 1975/6. upisujem postdiplomski studij matematike na Sveučilištu u Zagrebu koji sam završio 1979. obranom magistarskog rada iz podrucja matematičke logike "Opća teorija dokaza i njena veza s klasičnom metamatematikom" (171 stranica). Znanstveni stupanj doktora matematičkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu stekao sam 1987. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu obranom doktorske disertacije iz područja matematičke logike "Sistemi pravila i sistemi sekventi" (127 stranica).

Od 1976. zaposlen sam na Fakultetu strojarstva i brodogradnje kao asistent, od 1988. kao docent, od 1990. kao izvanredni profesor, od 1998. kao redoviti profesor, te od 2003. kao redoviti profesor u trajnom zvanju. Voditelj sam Katedre za matematiku i nacrtnu geometriju od 1984. godine.

Od 1993. do 2002. bio sam predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Od 1999. do 2003. bio sam predsjednik Hrvatskog matematičkog društva.

Oženjen sam i otac jednog djeteta.

Linkovi:
http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=sikic#cv