Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Milan Maceljski - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Agronomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1963
Doktor biotehničkih znanosti