Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Milan Maceljski - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Fauna i ekologija por.Elateridae u integriranoj zaštiti bilja

Nove tehnike aplikacije u zaštiti bilja u urbanim sredinama

Integrirana zaštita bilja

Sustav procjene rizika-temelj integrirane zaštite kukuruza od štetnika

Integrirana zaštita uljane repice za proizvodnju biodizela od štetnika