Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Milan Maceljski - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Entomologija, Fitofarmacija, Aplikacija pesticida, Integrirana zaštita bilja od štetnika , Ekološka zaštita bilja