Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Miljenko Haiman - Članstva

IABSE međunarodna organizacija za mostove i konstrukcije
HKAiG
DHGK