Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Miljenko Haiman - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2001
dr.sc.

 
Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1993
mr.sc.

 
Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1978
dipl. ing. građ.