Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Damir Šokčević - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: teorijska fizika čvrstog stanja - jako korelirani elektronski sistemi; fizika površina - spektroskopija pobuđenja na površinama, vibracije i međudjelovanje adsorbata kemisorbiranih na metalnim površinama; strukturna, toplinska i električna svojstva složenih
materijala.