Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Osobni podaci


Krešimir Mastanjević

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Prehrambena tehnologija
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek
Ulica:Kuhačeva 20
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 031 224 367
E-mail adresa: