Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Damir Miholić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Kreativna terapija
Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija I