Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ljubica Milanović - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
2002 - 2007
diplomirani ekonomist