Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Josip Milas - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Genotipovi i činitelji virulencije uzročnika bolničkih infekcija