Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mario Miličević

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Računarstvo
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Dubrovniku
Ulica:Ćira Carića 4
Grad:20 000 Dubrovnik
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 020 445 766
E-mail adresa: