Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marina Milković - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Edukacijsko-rehabilitacijskifakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2005
mr.sc.

 
Edukacijsko-rehabilitacijskifakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1999
prof. defektolog