Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marina Milković - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Socijalnopedagoška dijagnoza

Osnove gramatike hrvatskoga znakovnog jezika (HZJ)