Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Katica Miloš

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Tehnologija prometa i transport
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Fakultet prometnih znanosti
Ulica: Vukelićeva 4
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 (1) 2380 219
E-mail adresa: