Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Krunoslav Mirosavljević

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Kemija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Veleučilište u Slavonskom Brodu
Ulica:Dr.Mile Budaka 1
Grad:35000 Slavonski Brod
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 035-492-630
E-mail adresa: