Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Marin-Slobodan Tomaš - Osobni podaci

Privatna adresa

Ulica
Bernarda Vukasa 32
Grad
10000 Zagreb
Država
Hrvatska

Brojevi telefona
Tel. (01) 3832 919
GSM

E-mail adresa