Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Marin-Slobodan Tomaš - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Strukturna i dinamička svojstva čvrstih tijela i površina

Elektronska svojstva hibridnih nanostruktura

Fluktuacije elektromagnetskog polja: van der Waals-Casimirove sile