Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Marin-Slobodan Tomaš - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Elektrodinamika i teorijska fizika čvrstog stanja: površinski polaritoni, elektromagnetski procesi u višeslojnim sistemima, "cavity QED", van der Waals-Casimirove sile.

Ekspertiza: van der Waals-Casimirove sile