Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Nikola Mišković

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Elektrotehnika
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Fakultet elektrotehnike i računarstva
Ulica:Unska 3
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +3851 612 98 15
E-mail adresa: