Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Maja Miškulin rođ. Klarić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet, Osijek
Ulica:Cara Hadrijana 10E
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 91 22 41 438
E-mail adresa: