Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Tamara Mohorić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Psihologija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet
Ulica:Trg I. Klobučarića 1
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: