Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mladen Andreis - Biografija

Mladen Andreis (rođen u Zagrebu 1952.) viši je znanstveni suradnik Instituta "Ruđer Bošković". Magistrirao je makromolekularne znanosti na Sveučilištu u Zagrebu (1979.) i doktorirao iz područja kemije na Institutu "Ruđer Bošković" (1985.). U okviru poslijedoktorskog usavršavanja (nuklearna magnetska rezonancija makromolekula) boravio je na Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio, SAD; 1986.-88. gdje je također boravio i kao gostujući znanstvenik 1993.-94.). Primjenom instrumentarija genealoške metode u demografiji i antroponimiji sustavno je obradio povijest stanovništva otoka Šolte, Čiova, Velog i Malog Drvenika, naselja Sutivana na otoku Braču, naselja Vinišća te trogirski patricijat u srednjem vijeku. Također je objavio radove o uzrocima smrti na otoku Šolti u 19. stoljeću (1989.), strukturi stanovništva otoka Brača u drugoj polovici 18. stoljeća (1997.), i Kaštela u prvoj polovici 18. stoljeća (1999.) te se bavi primjenom matematičko-genealoških modela u povijesnoj demografiji izoliranih sredina.