Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mladen Andreis - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: nuklearna magnetska rezonancija makromolekula