Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ante Murn

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Odgojne znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Obala kralja Petra Krešimira IV, 2
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: