Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marija Obad - Biografija

Rođena 1. siječnja 1947. godine u Metkoviću, RH. Osnovnu školu dijelom završila u Imotskom (VI. razred), a VII. i VIII. razred u Zadru, gdje doseljava god. 1959. Godine 1965. maturirala na zadarskoj Gimnaziji (društveni smjer) i iste godine upisala na Filozofskom fakultetu u Zadru studijsku grupu povijest-pedagogija. Diplomirala 1970. Kao profesor povijesti radila na Medicinskoj, Glazbenoj i Tekstilnoj školi. Godine 1980. izabrana za asistenta na Odsjeku za razrednu nastavu Filozofskog fakulteta u Zadru gdje predaje dva kolegija: Osnove prirode i društva i Metodiku nastave prirode i društva. Danas na Stručnom odjelu za učitelje Sveučilišta u Zadru predaje Metodiku nastave prirode i društva studentima učiteljskog studija III. I IV. god. i Zavičajnu povijest na pojačanom predmetu (povijest studentima IV. god. studija). Na studiju za odgojitelje predškolske djece izradila je plan i program izbornog kolegija "Zavičajnost";. Godine 1982. upisala poslijediplomski studij "POMOĆNE POVIJESNE ZNANOSTI", a god. 1985. magistrirala s temom "POVIJEST ŠKOLSTVA U ZADRU ZA MLETAČKE UPRAVE U SVJETLU ARHIVSKE GRAĐE". God. 1999. obranila habilitacijski rad "ZAVIČAJNE VRIJEDNOSTI KAO POTICAJ CJELOVITOM RAZVOJU UČENIKA MLAĐE DOBI". U nekoliko navrata bila predstojnica Odsjeka za razrednu nastavu i predškolski odgoj (do odvajanja ova dva odsjeka), a potom samo predstojnica Odsjeka za razrednu nastavu. God. 1992. kao predstojnica Odsjeka aktivno pridonosi i organizira da dvogodišnji studij razredne nastave preraste u četverogodišnji, organizira doškolovanje za učitelje, izvanredni studij za odgojitelje i stručne ispite za učitelje. U ratnim godinama za Zadar je to bilo posebno važno. U vrijeme odvajanja (1997.-1998.) četverogodišnjeg studija za učitelje i dvogodišnjeg studija za odgojitelje predškolske djece od Filozofskog fakulteta, od strane Ministarstva, znanosti, tehnologije i športa imenovana predsjednicom Povjerenstva za ustroj Visoke učiteljske škole, što je temeljito, savjesno i uspješno obavila. Od godine 1999. prodekanica za nastavu na Visokoj učiteljskoj školi. U prosincu 2000. god. izabrana u trajno zvanje profesora visoke škole. Aktivno sudjelovala na brojnim znanstveno-stručnim skupovima, seminarima za učitelje i međunarodnim kolokvijima. Članica strukovnih udruženja i članica Povjerenstva za stručne ispite učitelja i stručne ispite profesora povijesti (2003./2004.), članica Povjerenstva Ministarstva prosvjete i športa za izbor udžbenika iz prirode i društva i recenzent brojnih izdanja iz prirode i društva Školske knjige, d.d., članica Povjerenstva za izradu kataloga znanja Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa, voditeljica doškolovanja za učitelje (Zadar, Dubrovnik, Makarska) od 1992.-2000. god. Mentorica je pri izradi nekoliko stotina diplomskih radnji na redovitom i izvanrednom studiju za učitelje. Objavila pedesetak preglednih i stručnih radova. Udana, majka dvoje djece.

Reference:
Preuzeto sa stranica Sveučilišta u Zadru 09-04-2011

Linkovi:
http://www.unizd.hr/Default.aspx?tabid=1025