Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Eva Ocvirk - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Utjecaj okoliša na oblikovanje i dimenzioniranje vodnih građevina

Vodnogospodarsko nazivlje