Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Velimir Ukrainczyk - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1979.
Doktor tehničkih znanosti, područje građevinarstvo

 
Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1974.
Magistar tehničkih znanosti, područje građevinarstvo

 
Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1961.
Diplomirani inženjer građevinarstva