Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Nana Palinić - Biografija

dr.sc. Nana Palinić rođena je u Rijeci gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 1985. g. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao najbolji student završne godine Arhitektonskog fakulteta nagrađena je 1984. g. Nagradom APZ-a. Kao arhitekt radila je u projektnim biroima Arhitekting, Plan, Kukin i Kocijan u Rijeci, Atelier A u Grazu te na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Između 1998. i 2007. g. radila je kao arhivist u Državnom arhivu u Rijeci. Nagrađena je na Natječaju za urbanističko-arhitektonsko rješenje Delte i Brajdice u Rijeci, Natječaju za hotelski kompleks Zlatni Pjasci kraj Varne u Bugarskoj te Natječaju za Trgovački centar Ilica - Frankopanska u Zagrebu. Magistrirala je 1997. g. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomskom studiju Graditeljsko naslijeđe s temom Teatro Fenice u Rijeci, kod mentora akademika dr. sc. Borisa Magaša. Doktorirala je 2008. g. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Riječka kazališta - nastanak, kontinuitet i značenje kazališnih zgrada i scenskih prostora u razvitku urbane strukture grada, kod mentora prof. dr. sc. Vladimira Bedenka. Godine 1990. - 1991- vodila je istraživački projekt Teatro Fenice s kojim je 1992. predstavljala Hrvatsku na Biennaleu mladih Mediterana u Valenciji. Autorica je izložbi Teatro Fenice, 125 godina riječke željeznice, Rječina i Zvir - regulacija i revitalizacija (s mr. sc. Olgom Magaš) te jedan od autora projekata Arhitektura secesije u Rijeci i Arhitektura historicizma u Rijeci Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. Autorica je knjige 125 godina električne energije u Rijeci i istoimene izložbe. Bavi se istraživanjem i valorizacijom graditeljskog naslijeđa Rijeke. Tekstove o istraživanju povijesti riječke arhitekture, posebno zgrada za kulturu, zdravstvo, promet i industriju objavljuje u domaćoj i stranoj periodici. Zaposlena je na Građevinskom fakultetu u Rijeci kao izvanredni profesor. Nositelj je kolegija Povijest konstrukcija, Građevinske konstrukcije, Projektiranje zgrada, Javne zgrade i prostori, Industrijska graditeljska baština i Obnova graditeljskog naslijeđa.