Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Slobodan Uzelac - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Defektološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
Beograd
Srbija
- 1981
Doktorirao defektologijske znanosti

 
Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu
- 1976
Magistrirao školsku medicinu

 
Visoka defektološka škola
Sveučilište u Zagrebu
- 1973
Odsjek za poremećaje u ponašanju

 
Specijalizacije

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: gost - predavač
Ustanova: Penn State University
Država: SAD
2001 - 2001
Stečeno zvanje: -
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: gost-predavač
Ustanova: Institute for Russian and East European Studies
Grad: Pittsburgh
Država: SAD
2001 - 2001
Stečeno zvanje: -
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: "Mirna transformacija socijalnih sukoba"
Ustanova: The Canadian International Institute of Applied Negotiation and Integration and Development Center
Grad: Yalta
Država: Ukrajina
1999 - 1999
Stečeno zvanje: -
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: "Trening životnih vještina"
Ustanova: The Partnership Life Skills Center and Peace Center Burg Schlaining
Država:
1998 - 1998
Stečeno zvanje: -
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: "Trening trenera u upravljanju socijalnim sukobima"
Ustanova: The Partnership Life Skills Center and Peace Center Burg Schlaining
Država:
1997 - 1997
Stečeno zvanje: -