Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Slobodan Uzelac - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Pedagogija osoba s poremećajima u ponašanju
Kolegij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Osnove poremećaja u ponašanju
Kolegij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Socijalnopedagoški aspekti osnova poremećaja u ponašanju
Kolegij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Osnove socijalne pedagogije
Kolegij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Penološka rehabilitacija
Kolegij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Izvaninstitucionalni rehabilitacijski programi
Kolegij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.