Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Slobodan Uzelac - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Evaluacija modela tretmana mladih s poremećajima u ponašanju

Modeli intervencije radi prevencije poremećaja u ponašanju

Utjecaj socijalnih činilaca na razvoj kriminaliteta

Struktura romskih obitelji i poimanje roditeljstva u njima

Neopravdani izostanci s nastave – samoiskaz učenika

Znanstvena evaluacija programa igraonica za djecu predškolske dobi romske nacionalnosti

Provjera uspješnosti zavodskog tretmana maloljetnih delinkvenata

Struktura i teritorijalna distribucija kriminaliteta maloljetnika u Zagrebu

Kriminalitet djece i maloljetnika u Hrvatskoj

"Tamna brojka" u devijantnom i delinkventnom ponašanju mladih

Pojavni oblici poremećaja u ponašanju u osnovnoj školi

Delinkvencija maloljetnika u Zagrebu

Znanstvena utemeljenost i razvoj socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj

ICT i položaj studenta u Bolonjskom procesu