Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Slobodan Uzelac - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Fenomenologija poremećaja u ponašanju djece i teškoće socijalne integracije.