Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Jurica Sorić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Zagrebu
1984. - 1989.
Doktor tehničkih znanosti, područje strojarstvo

 
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Zagrebu
1978. - 1984.
Magistar tehničkih znanosti, područje strojarstvo

 
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Zagrebu
1975. - 1978.
Diplomirani inženjer strojarstva

 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
Sveučilište u Splitu
Split
1973. - 1975.