Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirko Valentić - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


voditelj Odsjeka za povijest
Hrvatski studiji

predsjednik Stručnog vijeća
Hrvatski studij Sveučilišta u Zagrebu
1993 - 1998

ravnatelj
Hrvatski institut za povijest
1991 - 2003

predsjednik Matičnog povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja - polje povijesnih znanosti
Sveučilište u Zagrebu

zamjenik predsjednika
Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti
Ostale udruge/društva


član
Savjet za pripremu "prijatelja suda" pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju.

predsjednik
Hrvatsko kulturno društvo "Banja Luka"