Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirko Valentić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1978
doktor humanističkih znanosti, polje povijest (tema: "Vojna krajina i pitanje njenog sjedinjenja s Hrvatskom 1861.-1881." )

 
Filozofski fakultet u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu
- 1961.
diplomirao je povijesnu grupu