Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirko Valentić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Hrvatski staleški sabor
Šifra projekta: 0019022
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Hrvatski staleški sabor bio je bez dvojbe najviše i najodgovornije političko tijelo Hrvatskog Kraljevstva i činio je od druge polovine 13. stoljeća do 1848. godine nukleus političkoga života u tom području. Djelujući kao čuvar hrvatskoga političkog integriteta bio je ujedno i izraz hrvatske zasebnosti i suverenosti. U tom pogledu njegova uloga nije ništa manje važna od važnosti engleskog parlamenta, njemačkog Reichstaga ili francuskih Generalnih staleža. Čak se i radni vijek hrvatskog staleškog sabora podudara sa spomenutim institucijama u Velikoj Britaniji, Svetom Rimskom Carstvu i Francuskoj. No, tom konstatacijom u historiografskom pogledu, nažalost, prestaju sve sličnosti. Spomenuti parlamenti uživaju zavidno zanimanje znanstvenih krugova daleko izvan svojih nacionalnih okvira, a hrvatska historiografija dosad nije uspjela izraditi nijednu posebnu znanstvenu sintezu o Hrvatskom staleškom saboru. Hrvatski staleški sabor čini nezaobilazan dio europske parlamentarne tradicije, a o tome domaća znanstvena javnost još nije progovorila. Namjera je ovog projekta da donese nova spoznanja o funkcioniranju, sastavu i djelovanju te najviše političke institucije i da se konačno izradi cjelovit pregled njegove povijesti. Tko su bili saborski zastupnici i kako su utjecali na definiranje politčkih smjernica Hrvatskog Kraljevstva? O čemu se raspravljalo i kako na saborskim sjednicama? Kakvi su bili odnosi između hrvatskoga bana i Sabora? Koje su bile najutjecajnije funkcije? Kako su ostvarene političke karijere i koji je bio utjecaj rodbinskih i prijateljskih veza? Koje su političke dinastije vladale Hrvatskom i kakvi su bili njihovi odnosi prema vodećim političkim krugovima u Beču i Požunu? To su samo neka od pitanja koja će usmjeriti istraživanja suradnika na projektu. S obzirom na spomenute nepotpunosti hrvatske historiografije ta će se istraživanja uglavnom sastojati od komparativne analize arhivske građe u Zagrebu, Budimpešti i Beču

Voditelj projekta: Alexander Buczynski
E-mail adresa:

Ustanova: Hrvatski institut za povijest
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera
Opis projekta na stranicama ustanove