Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mario Pečarić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Izvanredni profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Ekonomski fakultet u Rijeci
Ulica: Ivana Filipovića 4
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 051/355 128
E-mail adresa: