Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Sandra Peternel

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:Katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet i KBC Rijeka
Ulica:Krešimirova 42
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: