Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ana Petrić - Biografija

Ana Petrić rođena je 18. veljače 1982. u Požegi. Nakon završene Prirodoslovno-matematičke gimnazije u Požegi upisuje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je s naglaskom na znanstveno-istraživačkom radu 8. ožujka 2005. na smjeru Telekomunikacije i informatika s diplomskim radom pod nazivom "Primjena programskih agenata u elektroničkom poslovanju".

Od ožujka 2005. radi na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva kao zavodski suradnik na projektu "Agent-Based Remote Software Management", a u ožujku 2006. godine postaje znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Pokretljivost korisnika i usluga u novoj generaciji mreža”. Studira na poslijediplomskom doktorskom studiju Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnica je dvaju priznanja "Josip Lončar" za izvrstan uspjeh postignut tijekom treće i četvrte godine studija te druge nagrade na Natječaju kompanije Ericsson Nikola Tesla za rad "Natjecanja agenata u upravljanju opskrbnim lancima" 2004. godine. Također je dobitnica nagrade za najbolji studentski članak (Best Junior Student Paper Award) na 8. međunarodnoj konferenciji o telekomunikacijama ConTEL 2005.

Završila je ljetnu školu organiziranu u suradnji kompanije Ericsson Nikola Tesla i Fakulteta elektrotehnike i računarstva pod nazivom "Exploring ICT frontiers: Agents, Quality of Service and Distributed Computing" 2004. godine.