Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija


Nataša Viskić-Štalec

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Odgojne znanosti
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Horvaćanski zavoj 15
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 3658732
E-mail adresa: