Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Maja Prutki

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. med.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet, Zagreb
Ulica:Šalata 3
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (+385) 01 2388 455
E-mail adresa: