Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Milivoj Puzak - Biografija

Rođen 3. veljače 1952. god., selo Gornjaki u Hrvatskom Zagorju. Srednju Elektrotehničku školu završio 1971. god. u Zagrebu. Diplomirao 1975. god. i magistrirao 1984. god. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Elektrostrojarstvo i automatizacija.

Od diplomiranja radi na Zavodu za elektrostrojarstvo u suradnji s privredom i nastavi na grupama predmeta Mehaničke konstrukcije i Regulacija električnih strojeva.

Kao član radnih grupa za opremanje Zavoda i Fakulteta sudjelovao je u izgradnji laboratorija za regulirane elektromotorne pogone te formiranju računarskog laboratorija i uvodenja računala u nastavu Inženjerske grafike i dokumentiranja.

Iz znanstvenih i stručnih projekata objavio je 9 radova u časopisima i zbornicima, 12 recenziranih studija i elaborata, a 5 radova su nova tehnička rješenja.

Kao zavodski suradnik bavi se primjenom izmjeničnih reguliranih pogona u industriji i automatizacijom procesa.

Oženjen, otac dvoje djece � sada studenata. Praktičar širokog polja interesa. Hobi su mu poslovi kućnog majstora.