Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Biografija


Vladimir Vukadinović

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Trg Sv. Trojstva 3
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 031-224-248
E-mail adresa: