Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija
Osobni podaci


Radovan Vukadinović - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet političkih znanosti
Sveučilište u Zagrebu
- 1968
dr.sc.

 
Pravni fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1965
mr.sc.

 
Pravni fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1962
dipl.pravnik