Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Slobodan Vukičević

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet, katedra za anatomiju
Ulica:Šalata 11
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska (Croatia)
Brojevi telefona:Tel. +385-1-4566-953
E-mail adresa: